ECB/2018/32

  1. 2018 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2019/48 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo  (ECB/2018/32), OL L 9, 2019 1 11, p. 196.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2013 m. rugpjūčio 30 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2013/31) (ECB/2013/31), OL L 16, 2014 1 21, p. 63.
      1. Nebegalioja: 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai  (ECB/2013/20), OL L 187, 2013 7 6, p. 25.