ECB/2018/30

 1. ECB:s beslut (EU) 2019/46 av den 29 november 2018 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut ECB/2013/26 (ECB/2018/30), EUT L 9, 11.1.2019, s. 190.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2013/26), EUT L 16, 21.1.2014, s. 47.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2013/15), EUT L 187, 6.7.2013, s. 9.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 12 december 2008 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts  (ECB/2008/27), EUT L 21, 24.1.2009, s. 77.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2006 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital samt för ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2006/24), EUT L 24, 31.1.2007, s. 9.
      1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s reservtillgångar och avsättningar samt för ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2003/21), EUT L 9, 15.1.2004, s. 36.
      2. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 22 april 2004 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital, om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts samt för relaterade finansiella frågor (ECB/2004/8), EUT L 205, 9.6.2004, s. 13.