ECB/2018/30

 1. Sklep ECB (EU) 2019/46 z dne 29. novembra 2018 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/26 (ECB/2018/30), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 190.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam  (ECB/2013/26), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 47.
   1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam  (ECB/2013/15), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 9.
    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam  (ECB/2008/27), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 77.
     1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam (ECB/2006/24), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 9.
      1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v rezerve in rezervacije ECB ter za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim sredstvom deviznih rezerv (ECB/2003/21), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 36.
      2. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB, za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim sredstvom deviznih rezerv, ter za sorodne finančne zadeve (ECB/2004/8), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 13.