Menu

ECB/2018/29

 1. ECB:s beslut (EU) 2019/45 av den 29 november 2018 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29), EUT L 9, 11.1.2019, s. 183.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2013/29), EUT L 16, 21.1.2014, s. 55.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital  (ECB/2013/18), EUT L 187, 6.7.2013, s. 17.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 12 december 2008 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital  (ECB/2008/25), EUT L 21, 24.1.2009, s. 71.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna och om ändring av inbetalat kapital (ECB/2003/20), EUT L 9, 15.1.2004, s. 32.
     2. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2006 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2006/23), EUT L 24, 31.1.2007, s. 5.
      1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 22 april 2004 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2004/7), EUT L 205, 9.6.2004, s. 9.