Menu

BCE/2018/29

 1. Decizia (UE) 2019/45 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29  (BCE/2018/29), JO L 9, 11.1.2019, p. 183.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 29 august 2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/29), JO L 16, 21.1.2014, p. 55.
   1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2013 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat  (BCE/2013/18), JO L 187, 6.7.2013, p. 17.
    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 12 decembrie 2008 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat  (BCE/2008/25), JO L 21, 24.1.2009, p. 71.
     1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 18 decembrie 2003 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și de ajustare a capitalului vărsat  (BCE/2003/20), JO L 9, 15.1.2004, p. 32.
     2. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2006 de stabilire a termenilor şi a condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2006/23), JO L 24, 31.1.2007, p. 5.