Menu

ECB/2018/29

 1. Besluit (EU) 2019/45 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 183.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 29 augustus 2013 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal  (ECB/2013/29), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 55.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal  (ECB/2013/18), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 17.
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 12 december 2008 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal  (ECB/2008/25), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 71.
     1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2003/20), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 32.
     2. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2006 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2006/23), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 5.
      1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 22 april 2004 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2004/7), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 9.