Menu

ECB/2018/29

 1. 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/45, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OL L 9, 2019 1 11, p. 183.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos (ECB/2013/29) (ECB/2013/29), OL L 16, 2014 1 21, p. 55.
   1. Nebegalioja: 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos (ECB/2013/18), OL L 187, 2013 7 6, p. 17.
    1. Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygas (ECB/2008/25), OL L 21, 2009 1 24, p. 71.
     1. Nebegalioja: 2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo koregavimo sąlygas (ECB/2003/20), OL L 9, 2004 1 15, p. 32.
     2. Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygas (ECB/2006/23), OL L 24, 2007 1 31, p. 5.
      1. Nebegalioja: 2004 m. balandžio 22 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio perleidimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo koregavimo sąlygas (ECB/2004/7), OL L 205, 2004 6 9, p. 9.