ESB/2018/29

  1. Odluka (EU) 2019/45 ESB od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29 (ESB/2018/29), SL L 9, 11.1.2019., str. 183.

    1. : Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala (ESB/2013/29), SL L 16, 21.1.2014., str. 55.
      1. : Odluka ESB od 21. lipnja 2013 (ESB/2013/18), SL L 187, 6.7.2013., str. 17.
        1. : Odluka ESB od 12. prosinca 2008. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenog kapitala (ESB/2008/25), SL L 21, 24.1.2009., str. 71.