EKP/2018/29

 1. EKP:n päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta  (EKP/2018/29), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 183.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta  (EKP/2013/29), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 55.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta  (EKP/2013/18), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 17.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta  (EKP/2008/25), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 71.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2003/20), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 32.
     2. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2006/23), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 5.
      1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2004/7), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 9.