Menu

EKP/2018/29

 1. EKP otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29  (EKP/2018/29), ELT L 9, 11.1.2019, lk 183.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 29. august 2013 (EKP/2013/29), ELT L 16, 21.1.2014, lk 55.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 21. juuni 2013  (EKP/2013/18), ELT L 187, 6.7.2013, lk 17.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 12. detsember 2008 (EKP/2008/25), ELT L 21, 24.1.2009, lk 71.
     1. Kehtivus lõppenud: EKP OTSUS, 18. detsember 2003, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks (EKP/2003/20), ELT L 9, 15.1.2004, lk 32.
     2. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 15. detsember 2006 (EKP/2006/23), ELT L 24, 31.1.2007, lk 5.
      1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 22. aprill 2004, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks (EKP/2004/7), ELT L 205, 9.6.2004, lk 9.