Menu

ECB/2018/29

 1. ECB's afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29  (ECB/2018/29), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 183.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 29. august 2013 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2013/29), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 55.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital  (ECB/2013/18), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 17.
    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 12. december 2008 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital  (ECB/2008/25), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 71.
     1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2003/20), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 32.
     2. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2006 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2006/23), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 5.
      1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 22. april 2004 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2004/7), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 9.