ECB/2018/29

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 183.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2013/29), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 55.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu  (ECB/2013/18), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 17.
    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu  (ECB/2008/25), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 71.
     1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2003/20), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 32.
     2. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2006/23), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 5.
      1. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2004/7), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 9.