ЕЦБ/2018/29

 1. Решение (ЕС) 2019/45 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 183..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2013/29), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 55..
   1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал  (ЕЦБ/2013/18), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 17..
    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2008/25), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 71..
     1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 18 декември 2003 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за корекция на внесения капитал (ЕЦБ/2003/20), OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 32..
     2. Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2006/23), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 5..