Menu

ECB/2018/27

 1. ECB:s beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9, 11.1.2019, s. 178.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2013/28), EUT L 16, 21.1.2014, s. 53.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2013/17), EUT L 187, 6.7.2013, s. 15.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 12 december 2008 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital  (ECB/2008/23), EUT L 21, 24.1.2009, s. 66.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2006 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2006/21), EUT L 24, 31.1.2007, s. 1.
      1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 22 april 2004 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2004/5), EUT L 205, 9.6.2004, s. 5.
       1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2003/17), EUT L 9, 15.1.2004, s. 27.
        1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln till ECB:s kapital (ECB/1998/13), EGT L 125, 19.5.1999, s. 33.
         1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 9 juni 1998 avseende den metod som skall tillämpas vid fastställandet av de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln till ECB:s kapital (ECB/1998/1), EGT L 8, 14.1.1999, s. 31.