Menu

ECB/2018/27

 1. Sklep ECB (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 178.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB (ECB/2013/28), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 53.
   1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB  (ECB/2013/17), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 15.
    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB  (ECB/2008/23), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 66.
     1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB (ECB/2006/21), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 1.
      1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB (ECB/2004/5), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 5.