Menu

ESB/2018/27

  1. Odluka (EU) 2019/43 ESB od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27), SL L 9, 11.1.2019., str. 178.

    1. : Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB  (ESB/2013/28), SL L 16, 21.1.2014., str. 53.
      1. : Odluka ESB od 21. lipnja 2013. (ESB/2013/17), SL L 187, 6.7.2013., str. 15.
        1. : Odluka ESB od 12. prosinca 2008. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB  (ESB/2008/23), SL L 21, 24.1.2009., str. 66.