Menu

EKP/2018/27

 1. EKP otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/27), ELT L 9, 11.1.2019, lk 178.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 29. august 2013  (EKP/2013/28), ELT L 16, 21.1.2014, lk 53.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 21. juuni 2013 (EKP/2013/17), ELT L 187, 6.7.2013, lk 15.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 12. detsember 2008  (EKP/2008/23), ELT L 21, 24.1.2009, lk 66.
     1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 15. detsember 2006 (EKP/2006/21), ELT L 24, 31.1.2007, lk 1.
      1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 22. aprill 2004, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses (EKP/2004/5), ELT L 205, 9.6.2004, lk 5.