Menu

ECB/2018/27

 1. ECB's afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 178.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 29. august 2013 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (ECB/2013/28), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 53.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (ECB/2013/17), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 15.
    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 12. december 2008 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB  (ECB/2008/23), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 66.
     1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2006 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2006/21), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 1.
      1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 22. april 2004 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2004/5), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 5.
       1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2003/17), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 27.
        1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/1998/13), EFT L 125 af 19.5.1999, s. 33.
         1. Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 9. juni 1998 om den metode, der skal anvendes ved fastsættelsen af fordelingsnøglen for de nationale centralbankers kapitalindskud i ECB (ECB/1998/1), EFT L 8 af 14.1.1999, s. 31.
      2. Berigtigelse til ECB's afgørelse ECB/2006/21 af 15. december 2006 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2006/21), EUT L 41 af 13.2.2007, s. 22.