Menu

ЕЦБ/2018/27

 1. Решение (ЕС) 2019/43 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 178..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2013/28), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 53..
   1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (ЕЦБ/2013/17), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 15..
    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (ЕЦБ/2008/23), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 66..
     1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (ЕЦБ/2006/21), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 1..