Menu

CON/2018/32

 1. Stanovisko k návrhu nariadenia o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách (CON/2018/32), Ú. v. EÚ C 79, 4. 3. 2019, s. 1.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (COM(2018) 134)
    
   Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (COM(2018) 134)