Menu

CON/2018/32

 1. Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (CON/2018/32), PB C 79 van 4.3.2019, blz. 1.

   Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een Verordening Van Het Europees Parlement En De Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018) 134)
    
   Voorstel voor een Verordening Van Het Europees Parlement En De Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018) 134)