Menu

CON/2018/32

 1. Vélemény a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezetről szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2018/32), HL C 79., 2019.3.4., 1. o.

   Kiegészítő információ

    
   Javaslat Az Európai Parlament És A Tanács Rendelete az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (COM(2018) 134)
    
   Javaslat Az Európai Parlament És A Tanács Rendelete az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (COM(2018) 134)