CON/2018/32

 1. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti (CON/2018/32), SL C 79, 4.3.2019., str. 1.

    
   Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta I Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (COM(2018) 134)
    
   Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta I Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (COM(2018) 134)