2018

07/03/2018
Yttrande om rådets rekommendation om utseende av vice ordförande för ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/323 av den 22 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/8), EUT L 62, 5.3.2018, s. 38.
05/03/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/318 av den 22 februari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/7), EUT L 62, 5.3.2018, s. 4.
05/03/2018
Yttrande om skuldlättnad avseende bostadslån (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB  EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut EUT L 60, 2.3.2018, s. 56.
01/03/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.
19/02/2018
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2), EUT L 45, 17.2.2018, s. 3.
16/02/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/228 av den 13 februari 2018 om ändring av beslut (EU) 2017/936 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2018/6), EUT L 43, 16.2.2018, s. 18.
15/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Bank of Greece (CON/2018/11), Grekland, 15.2.2018.
14/02/2018
Yttrande om överföring av monetära medel till Republiken Slovenien från s.k. skatteparadis (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om kreditinstitutens beroende av medel från finansiella företag (CON/2018/7), Ungern, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om finansiering och ledning av Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB:s rekommendation av den 26 januari 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), EUT C 37, 1.2.2018, s. 1.
01/02/2018
Beslut (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 1.2.2018, s. .
31/01/2018
Yttrande om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem (CON/2017/47), EUT C 34, 31.1.2018, s. 17.Ytterligare information
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2017/46), EUT C 34, 31.1.2018, s. 5.Ytterligare information
26/01/2018
Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner organiseras (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB:s rekommendation av den 28 december 2017 om utdelningsregler (ECB/2017/44), EUT C 8, 11.1.2018, s. 1.
11/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/2), Grekland, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB:s rekommendation av den 19 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), EUT C 2, 5.1.2018, s. 1.