Menu

2018

21/12/2018
Sklep ECB (EU) 2018/2049 z dne 12. decembra 2018 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019 (ECB/2018/35), UL L 327, 21. 12. 2018, str. 87.
21/12/2018
Mnenje o makrobonitetnih instrumentih (CON/2018/58), Španija, 21. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Mnenje o organizaciji delovanja centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/57), Belgija, 14. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Mnenje o spremembah ureditve odgovornosti članov upravnega odbora in zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României (CON/2018/56), Romunija, 11. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (CON/2018/51), UL C 444, 10. 12. 2018, str. 11.Dodatne informacije
07/12/2018
Mnenje o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatne informacije
26/11/2018
Uredba ECB (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi  (ECB/2018/26), UL L 299, 26. 11. 2018, str. 55.
20/11/2018
Mnenje o predlogu direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (CON/2018/54), UL C 444, 20. 11. 2018, str. 15.Dodatne informacije
19/11/2018
Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in upravljanju kreditnih institucij (CON/2018/52), Bolgarija, 19. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Mnenje o izpolnitvi priporočil iz konvergenčnega poročila s spremembo zakona o centralni banki Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/53), Bolgarija, 16. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Mnenje o okrepitvi finančnega nadzora in zaščite vlagateljev (CON/2018/50), Poljska, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mnenje o določitvi bistvenih storitev in izvajalcev bistvenih storitev za potrebe varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2018/47), Slovenija, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/11/2018
Sklep ECB (EU) 2018/1625 z dne 8. oktobra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2018/24), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 1.
09/11/2018
Smernica ECB (EU) 2018/1626 z dne 3. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2018/20), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 40.
09/11/2018
Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki se sprejema zaradi vzpostavitve tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/49), Bolgarija, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Smernica ECB/2012/27. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 9. 11. 2018, str. .
09/11/2018
Sklep ECB/2007/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 9. 11. 2018, str. .
08/11/2018
Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank glede obveznih rezerv (CON/2018/48), Madžarska, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Priporočilo ECB z dne 19. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), UL C 394, 30. 10. 2018, str. 1.
26/10/2018
Mnenje o pregledu finske zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja pripravljenosti v finančnem sektorju (CON/2018/46), Finska, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Mnenje o pravnem okviru državnega urada za revizijo (CON/2018/45), Hrvaška, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati sistemsko pomembne kreditne institucije pri določanju politik fiksnih prejemkov (CON/2018/44), Nizozemska, 23. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mnenje o predlogu uredbe o nekaterih nadomestilih za čezmejna plačila v Uniji in nadomestilih za pretvorbo valut (CON/2018/38), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 7.Dodatne informacije
23/10/2018
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (CON/2018/37), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 2.Dodatne informacije
19/10/2018
Mnenje o pregledu bonitetne obravnave investicijskih podjetij (CON/2018/36), UL C 378, 19. 10. 2018, str. 5.Dodatne informacije
12/10/2018
Priporočilo ECB z dne 4. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/23), UL C 370, 12. 10. 2018, str. 1.
28/09/2018
Mnenje o vzpostavitvi nacionalne baze podatkov o zavarovalnih zahtevkih (CON/2018/43), Irska, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Priporočilo ECB z dne 6. septembra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2018/22), UL C 325, 14. 9. 2018, str. 1.
11/09/2018
Mnenje o spremembah reforme zadružnih bank (banche popolari in banche cooperative) (CON/2018/42), Italija, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Mnenje o novih pravilih zaokroževanja za plačila v eurih (CON/2018/41), Belgija, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Mnenje o prenosu upravnih podatkov za statistične namene (CON/2018/40), Nemčija, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Mnenje o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah (CON/2018/39), Slovaška, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (CON/2018/33), UL C 303, 29. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
20/08/2018
Smernica ECB (EU) 2018/1151 z dne 2. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2018/19), UL L 209, 20. 8. 2018, str. 2.
17/08/2018
Sklep ECB (EU) 2018/1148 z dne 10. avgusta 2018 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), UL L 208, 17. 8. 2018, str. 91.Dodatne informacije
16/08/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles IV“) (CON/2018/35), UL C 378, 16. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
27/07/2018
Mnenje o vzajemnem izvajanju makrobonitetnih instrumentov v Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27. 7. 2018.
25/07/2018
Mnenje o predlogu direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah (CON/2018/25), UL C 261, 25. 7. 2018, str. 1.Dodatne informacije
24/07/2018
Priporočilo ECB z dne 6. julija 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2018/18), UL C 260, 24. 7. 2018, str. 1.
07/06/2018
Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2018/28), Francija, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/19), UL C 255, 20. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
18/07/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (CON/2018/26), UL C 251, 18. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
05/07/2018
Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditnih pogodb (CON/2018/31), Irska, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Mnenje o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (CON/2018/20), UL C 220, 25. 6. 2018, str. 2.Dodatne informacije
18/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/877 z dne 1. junija 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 22.
18/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 3.
15/06/2018
Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2018/30), Švedska, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13), UL L 153, 15. 6. 2018, str. 161.
15/06/2018
Smernica (ECB/2013/23). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 15. 6. 2018, str. .
08/06/2018
Mnenje o raznih določbah finančnega prava (CON/2018/29), Belgija, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Priporočilo ECB z dne 18. maja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/15), UL C 181, 28. 5. 2018, str. 1.
18/05/2018
Mnenje o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena (CON/2018/27), Belgija, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Mnenje o upravnih sankcijah in kaznivih dejanjih v zvezi z dajanjem neresničnih ali zavajajočih informacij centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11. 5. 2018.
07/05/2018
Smernica ECB (EU) 2018/797 z dne 3. maja 2018 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (prenovitev) (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/667 z dne 19. aprila 2018 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Mnenje o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2018/21), Slovenija, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/572 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2018/5), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 49.
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/571 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/4), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 45.
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/570 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/3), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 23.
09/04/2018
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2018/18), Češka, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/547 z dne 27. marca 2018 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o kapitalu (ECB/2018/11), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 110.
06/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2018/10), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 105.
06/04/2018
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka in zakona o državnem revizijskem uradu (CON/2018/17), Hrvaška, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2018/12), UL C 120, 6. 4. 2018, str. 2.Dodatne informacije
04/04/2018
Mnenje o vzpostavitvi okvira za listinjenje (CON/2018/16), Ciper, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Priporočilo ECB z dne 9. marca 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2018/9), UL C 107, 22. 3. 2018, str. 1.
21/03/2018
Mnenje o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture (CON/2018/15), Belgija, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Smernica ECB (EU) 2018/323 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/8), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 38.
05/03/2018
Uredba ECB (EU) 2018/318 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/7), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 4.
05/03/2018
Mnenje o reševanju zaostalih plačil hipotekarnih kreditov (CON/2018/13), Irska, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Smernica ECB/2013/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
05/03/2018
Uredba ECB/2012/24. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
02/03/2018
Popravek Sklepa ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.
02/03/2018
Popravek Smernice ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.
02/03/2018
Popravek Smernice ECB (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami UL L 60, 2. 3. 2018, str. 56.
01/03/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (CON/2018/1), UL C 77, 1. 3. 2018, str. 2.Dodatne informacije
19/02/2018
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke (CON/2018/9), Luksemburg, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Uredba ECB (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2), UL L 45, 17. 2. 2018, str. 3.
16/02/2018
Sklep ECB (EU) 2018/228 z dne 13. februarja 2018 o spremembi Sklepa (EU) 2017/936 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o sposobnosti in primernosti (ECB/2018/6), UL L 43, 16. 2. 2018, str. 18.
16/02/2018
Sklep (EU) 2017/936 (ECB/2017/16). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 16. 2. 2018, str. .
15/02/2018
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Bank of Greece (CON/2018/11), Grčija, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Mnenje o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz (CON/2018/8), Slovenija, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
14/02/2018
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ciper, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mnenje o odvisnosti kreditnih institucij od sredstev, ki izvirajo iz finančnih družb (CON/2018/7), Madžarska, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mnenje o virih financiranja in upravljanju organa Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Priporočilo ECB z dne 26. januarja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2018/1), UL C 37, 1. 2. 2018, str. 1.
01/02/2018
Sklep (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 1. 2. 2018, str. .
31/01/2018
Mnenje o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (CON/2018/5), Slovenija, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/01/2018
Mnenje o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje (CON/2017/47), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 17.Dodatne informacije
31/01/2018
Mnenje o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2017/46), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 5.Dodatne informacije
26/01/2018
Mnenje o organizaciji centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/4), Belgija, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Priporočilo ECB z dne 28. decembra 2017 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2017/44), UL C 8, 11. 1. 2018, str. 1.
11/01/2018
Mnenje o trgu finančnih instrumentov (CON/2018/3), Slovenija, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/01/2018
Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2018/2), Grčija, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Priporočilo ECB z dne 19. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), UL C 2, 5. 1. 2018, str. 1.