Menu

2018

21/12/2018
Decizia (UE) 2018/2049 a BCE din 12 decembrie 2018 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2019  (BCE/2018/35), JO L 327, 21.12.2018, p. 87.
21/12/2018
Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale (CON/2018/58), Spania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Aviz cu privire la organizarea funcționării registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Aviz cu privire la modificările aduse regimului răspunderii membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a personalului acesteia (CON/2018/56), România, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
10/12/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor (CON/2018/51), JO C 444, 10.12.2018, p. 11.Informaţii suplimentare
07/12/2018
Aviz cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente (CON/2018/55), 7.12.2018.Informaţii suplimentare
26/11/2018
Regulamentul (UE) 2018/1845 al BCE din 21 noiembrie 2018 privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante  (BCE/2018/26), JO L 299, 26.11.2018, p. 55.
20/11/2018
Aviz cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54), JO C 444, 20.11.2018, p. 15.Informaţii suplimentare
19/11/2018
Aviz cu privire la mandatul macroprudențial al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și guvernanța instituțiilor de credit (CON/2018/52), Bulgaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Aviz cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor raportului de convergență în Legea privind Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/53), Bulgaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare și a protecției investitorilor (CON/2018/50), Polonia, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Aviz cu privire la desemnarea serviciilor esențiale și a operatorilor de servicii esențiale în scopul securității rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2018/47), Slovenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Decizia (UE) 2018/1625 a BCE din 8 octombrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2018/24), JO L 280, 9.11.2018, p. 1.
09/11/2018
Orientarea (UE) 2018/1626 a BCE din 3 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2018/20), JO L 280, 9.11.2018, p. 40.
09/11/2018
Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/49), Bulgaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Orientarea BCE/2012/27. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 9.11.2018, p. .
09/11/2018
Decizia BCE/2007/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 9.11.2018, p. .
08/11/2018
Aviz cu privire la obligațiile de constituire a rezervelor minime obligatorii ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungaria, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Recomandarea BCE din 19 octombrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank  (BCE/2018/25), JO C 394, 30.10.2018, p. 1.
26/10/2018
Aviz cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar (CON/2018/46), Finlanda, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Aviz cu privire la cadrul juridic al Oficiului de stat pentru audit (CON/2018/45), Croația, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Aviz cu privire la regulile care trebuie urmate de instituțiile de credit relevante din punct de vedere sistemic la definirea politicilor de remunerație fixă (CON/2018/44), Țările de Jos, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (CON/2018/38), JO C 382, 23.10.2018, p. 7.Informaţii suplimentare
23/10/2018
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE și cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (CON/2018/37), JO C 382, 23.10.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
19/10/2018
Aviz cu privire la revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (CON/2018/36), JO C 378, 19.10.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
12/10/2018
Recomandarea BCE din 4 octombrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas (BCE/2018/23), JO C 370, 12.10.2018, p. 1.
28/09/2018
Aviz cu privire la înființarea unei baze de date privind indemnizațiile de asigurare la nivel național (CON/2018/43), Irlanda, 28.9.2018.
14/09/2018
Recomandarea BCE din 6 septembrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España (BCE/2018/22), JO C 325, 14.9.2018, p. 1.
11/09/2018
Aviz cu privire la modificările aduse reformei băncilor populare (banche popolari) și a cooperativelor de credit (CON/2018/42), Italia, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Aviz cu privire la noi reguli de rotunjire pentru plățile în euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Aviz cu privire la transmiterea de date administrative in scopuri statistice (CON/2018/40), Germania, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Aviz cu privire la infrastrucurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate (CON/2018/39), Slovacia, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (CON/2018/33), JO C 303, 29.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
20/08/2018
Orientarea (UE) 2018/1151 a BCE din 2 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (BCE/2018/19), JO L 209, 20.8.2018, p. 2.
17/08/2018
Decizia (UE) 2018/1148 a BCE din 10 august 2018 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21), JO L 208, 17.8.2018, p. 91.Informaţii suplimentare
16/08/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles IV”) (CON/2018/35), JO C 378, 16.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
27/07/2018
Aviz cu privire la implementarea reciprocă a instrumentelor macroprudențiale în Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Consiliului privind dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre (CON/2018/25), JO C 261, 25.7.2018, p. 1.Informaţii suplimentare
24/07/2018
Recomandarea BCE din 6 iulie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije  (BCE/2018/18), JO C 260, 24.7.2018, p. 1.
07/06/2018
Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare a libretului A din Franța și a anumitor alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2018/28), Franța, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor aferente (CON/2018/19), JO C 255, 20.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
18/07/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), precum și a actelor aferente, și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (CON/2018/26), JO C 251, 18.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
05/07/2018
Aviz cu privire la reglementarea activității titularilor de contracte de credit (CON/2018/31), Irlanda, 5.7.2018.
25/06/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind înființarea Fondului Monetar European (CON/2018/20), JO C 220, 25.6.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
18/06/2018
Orientarea (UE) 2018/877 a BCE din 1 iunie 2018 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2018/17), JO L 154, 18.6.2018, p. 22.
18/06/2018
Orientarea (UE) 2018/876 a BCE din 1 iunie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2018/16), JO L 154, 18.6.2018, p. 3.
15/06/2018
Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecilor (CON/2018/30), Suedia, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Orientarea (UE) 2018/861 a BCE din 24 aprilie 2018 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice  (BCE/2018/13), JO L 153, 15.6.2018, p. 161.
15/06/2018
Orientarea (BCE/2013/23). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 15.6.2018, p. .
08/06/2018
Aviz cu privire la diferite dispoziții de drept financiar (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
Recomandarea BCE din 18 mai 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas  (BCE/2018/15), JO C 181, 28.5.2018, p. 1.
18/05/2018
Aviz cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Aviz cu privire la sancțiuni administrative și infracțiuni în legătură cu furnizarea către Central Bank of Ireland de informații false sau înșelătoare  (CON/2018/24), Irlanda, 11.5.2018.
07/05/2018
Orientarea BCE din 3 mai 2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații international (reformare)  (BCE/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Decizia (UE) 2018/667 BCE din 19 aprilie 2018 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 (BCE/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2018/21), Slovenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Orientarea (UE) 2018/572 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2018/5), JO L 95, 13.4.2018, p. 49.
13/04/2018
Orientarea (UE) 2018/571 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2018/4), JO L 95, 13.4.2018, p. 45.
13/04/2018
Orientarea (UE) 2018/570 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului  (BCE/2018/3), JO L 95, 13.4.2018, p. 23.
09/04/2018
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate  (CON/2018/18), Cehia, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Decizia (UE) 2018/547 a BCE din 27 martie 2018 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind fondurile proprii (BCE/2018/11), JO L 90, 6.4.2018, p. 110.
06/04/2018
Decizia (UE) 2018/546 a BCE din 15 martie 2018 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind fondurile proprii  (BCE/2018/10), JO L 90, 6.4.2018, p. 105.
06/04/2018
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka și a Legii privind Oficiul de stat pentru audit (CON/2018/17), Croația, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (CON/2018/12), JO C 120, 6.4.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
04/04/2018
Aviz cu privire la crearea unui cadru de securitizare (CON/2018/16), Cipru, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Recomandarea BCE din 9 martie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque de France  (BCE/2018/9), JO C 107, 22.3.2018, p. 1.
21/03/2018
Aviz cu privire la securitatea și protecția infrastructurilor critice (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a vicepreşedintelui BCE (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Orientarea (UE) 2018/323 a BCE din 22 februarie 2018 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2018/8), JO L 62, 5.3.2018, p. 38.
05/03/2018
Regulamentul (UE) 2018/318 al BCE din 22 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2018/7), JO L 62, 5.3.2018, p. 4.
05/03/2018
Aviz cu privire la soluționarea creditelor ipotecare restante  (CON/2018/13), Irlanda, 5.3.2018.
05/03/2018
Orientarea BCE/2013/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  5.3.2018.
05/03/2018
Regulamentul BCE/2012/24. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 5.3.2018.
02/03/2018
Rectificare la Decizia (UE) 2017/2081 a BCE din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB JO L 60, 2.3.2018, p. 57.
02/03/2018
Rectificare la Orientarea (UE) 2016/2249 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale JO L 60, 2.3.2018, p. 57.
02/03/2018
Rectificare la Orientarea (UE) 2017/697 a BCE din 4 aprilie 2017 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative JO L 60, 2.3.2018, p. 56.
01/03/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (CON/2018/1), JO C 77, 1.3.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
19/02/2018
Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Regulamentul (UE) 2018/231 al BCE din 26 ianuarie 2018 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2), JO L 45, 17.2.2018, p. 3.
16/02/2018
Decizia (UE) 2018/228 a BCE din 13 februarie 2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea  (BCE/2018/6), JO L 43, 16.2.2018, p. 18.
16/02/2018
Decizia (UE) 2017/963 (BCE/2017/16). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 16.2.2018, p. .
15/02/2018
Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Bank of Greece (CON/2018/11), Grecia, 15.2.2018.
14/02/2018
Aviz cu privire la întoarcerea fondurilor monetare din anumite paradisuri fiscale în Republica Slovenia (CON/2018/8), Slovenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cipru, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Aviz cu privire la dependența instituțiilor de credit de fondurile provenite de la corporații financiare (CON/2018/7), Ungaria, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Aviz cu privire la sursele de finanțare și guvernanța Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Recomandarea BCE din 26 ianuarie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank  (BCE/2018/1), JO C 37, 1.2.2018, p. 1.
01/02/2018
Decizia (UE) 2014/828 (BCE/2014/40). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 1.2.2018, p. .
31/01/2018
Aviz cu privire la documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (CON/2018/5), Slovenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Aviz cu privire la revizuiri ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor (CON/2017/47), JO C 34, 31.1.2018, p. 17.Informaţii suplimentare
31/01/2018
Aviz cu privire la modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2017/46), JO C 34, 31.1.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
26/01/2018
Aviz cu privire la organizarea registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Recomandarea BCE din 28 decembrie 2017 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2017/44), JO C 8, 11.1.2018, p. 1.
11/01/2018
Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/3), Slovenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/2), Grecia, 9.1.2018.
05/01/2018
Recomandarea BCE din 19 decembrie 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus  (BCE/2017/43), JO C 2, 5.1.2018, p. 1.