2018

11/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2017/44), Dz.U. C 8 z 11.1.2018, str. 1.
11/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/3), Słowenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/2), Grecja, 9.1.2018.
05/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 19 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus  (EBC/2017/43), Dz.U. C 2 z 5.1.2018, str. 1.