2018

21/12/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/2049 tal-BĊE tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2019  (BĊE/2018/35), ĠU L 327, 21.12.2018, pġ. 87.
21/12/2018
Opinjoni CON/2018/58 ES dwar għodda makroprudenzjali (CON/2018/58), Spanja, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tal-funzjonament tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/57), Il-Belġju, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta’ responsabbiltà fir-rigward tal-membri tal-Bord u l-impjegati ta’ Banca Naţională a României (CON/2018/56), Ir-Rumanija, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-istabbiliment ta’ Funzjoni Ewropea ta’ Stabbilizzazzjoni tal-Investiment (CON/2018/51), ĠU C 444, 10.12.2018, pġ. 11.Aktar tagħrif
07/12/2018
Opinjoni dwar proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/55), 7.12.2018.Aktar tagħrif
26/11/2018
Regolament (UE) 2018/1845 tal-BĊE tal-21 ta' Novembru 2018 dwar l-eżerċitar tad-diskrezzjoni taħt l-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-limitu għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-obbligi ta' krediti li jkunu dovuti  (BĊE/2018/26), ĠU L 299, 26.11.2018, pġ. 55.
20/11/2018
Opinjoni dwar proposta għal direttiva dwar is-servizzjanti tal-kreditu, ix-xerrejja tal-kreditu u l-irkupru tal-kollateral (CON/2018/54), ĠU C 444, 20.11.2018, pġ. 15.Aktar tagħrif
19/11/2018
Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) u l-governanza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2018/52), Il-Bulgarija, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport ta' konverġenza fil-Liġi dwar Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2018/53), Il-Bulgarija, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u l-protezzjoni tal-investituri (CON/2018/50), Il-Polonja, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Opinjoni dwar id-deżinjazzjoni ta’ servizzi essenzjali u operaturi ta’ servizzi essenzjali għall-iskop tas-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2018/47), Is-Slovenja, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/1625 tal-BĊE tat-8 ta’ Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2018/24), ĠU L 280, 9.11.2018, pġ. 1.
09/11/2018
Linja Gwida (UE) 2018/1626 tal-BĊE tat-3 ta’ Awwissu 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2)  (BĊE/2018/20), ĠU L 280, 9.11.2018, pġ. 40.
09/11/2018
Opinjoni dwar leġilżlazzjoni nazzjonali li għandha tiġi adottata għall-iskop li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2018/49), Il-Bulgarija, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Linja Gwida BĊE/2012/27. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 9.11.2018, pġ. .
09/11/2018
Deċiżjoni BĊE/2007/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali maħruġ mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 9.11.2018, pġ. .
08/11/2018
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' riżervi minimi tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), L-Ungerija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Ottubru 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ De Nederlandsche Bank (BĊE/2018/25), ĠU C 394, 30.10.2018, pġ. 1.
26/10/2018
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-liġi Finlandiża li tirrigwarda l-obbligi tal-istat ta' tħejjija applikabbli fis-settur finanzjarju (CON/2018/46), Il-Finlandja, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Opinjoni dwar il-qafas legali tal-Uffiċċju tal-Awditu Statali (CON/2018/45), Il-Kroazja, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinjoni dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti minn istituzzjonijiet ta' kreditu sistemikament relevanti meta jiġu ddefiniti politiki ta' remunerazzjoni fissa (CON/2018/44), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament fir-rigward ta’ ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita (CON/2018/38), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 7.Aktar tagħrif
23/10/2018
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE; u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (CON/2018/37), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
19/10/2018
Opinjoni fuq ir-rieżami tat-trattament prudenzjali tad-ditti tal-investiment (CON/2018/36), ĠU C 378, 19.10.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
12/10/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-4 ta’ Ottubru 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Lietuvos bankas (BĊE/2018/23), ĠU C 370, 12.10.2018, pġ. 1.
28/09/2018
Opinjoni fuq it-twaqqif ta' database nazzjonali dwar klejms tal-assigurazzjoni (CON/2018/43), L-Irlanda, 28.9.2018.
14/09/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Settembru 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de España (BĊE/2018/22), ĠU C 325, 14.9.2018, pġ. 1.
11/09/2018
Opinjoni dwar l-emendi għar-riforma tal-banek popolari u banek kooperattivi (CON/2018/42), L-Italja, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Opinjoni dwar ir-regoli ġodda ta' arrotondament għal ħlasijiet iddenominati f'euro (CON/2018/41), Il-Belġju, 4.9.2018.
03/09/2018
Opinjoni dwar it-trażmissjoni ta' dejta amministrattiva għal skopijiet statistiċi (CON/2018/40), Il-Ġermanja, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Opinjoni dwar l-infrastrutturi kritiċi, is-sigurtà ċibernetika u l-bonds koperti (CON/2018/39), Is-Slovakja, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (CON/2018/33), ĠU C 303, 29.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
20/08/2018
Linja Gwida (UE) 2018/1151 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2018/19), ĠU L 209, 20.8.2018, pġ. 2.
17/08/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/1148 tal-BĊE tal-10 ta' Awwissu 2018 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/1041 (BĊE/2018/21), ĠU L 208, 17.8.2018, pġ. 91.Aktar tagħrif
16/08/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles IV”) (CON/2018/35), ĠU C 378, 16.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
27/07/2018
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni reċiproka tal-għodod makroprudenzjali fil-Lussemburgu (CON/2018/34), Il-Lussemburgu, 27.7.2018.
25/07/2018
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-tisħiħ tar-responsabbiltà fiskali u l-orjentazzjoni baġitarja fuq perjodu medju fl-Istati Membri (CON/2018/25), ĠU C 261, 25.7.2018, pġ. 1.Aktar tagħrif
24/07/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Lulju 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banka Slovenije  (BĊE/2018/18), ĠU C 260, 24.7.2018, pġ. 1.
07/06/2018
Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni tal-livret A Franċiż u ċerti kontijiet tat-tfaddil regolati Franċiżi oħrajn (CON/2018/28), Franza, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/19), ĠU C 255, 20.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
18/07/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq) u atti legali relatati; u dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (CON/2018/26), ĠU C 251, 18.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
05/07/2018
Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tal-proprjetà ta' ftehimiet ta' kreditu (CON/2018/31), L-Irlanda, 5.7.2018.
25/06/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament fuq it-twaqqif ta’ Fond Monetarju Ewropew (CON/2018/20), ĠU C 220, 25.6.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
18/06/2018
Linja Gwida (UE) 2018/877 tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2018/17), ĠU L 154, 18.6.2018, pġ. 22.
18/06/2018
Linja Gwida (UE) 2018/876 tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2018 dwar id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD)  (BĊE/2018/16), ĠU L 154, 18.6.2018, pġ. 3.
15/06/2018
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għall-amortizzament ta’ mutwu (CON/2018/30), L-Isvezja, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Linja Gwida (UE) 2018/861 tal-BĊE tal-24 ta' April 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/23 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern  (BĊE/2018/13), ĠU L 153, 15.6.2018, pġ. 161.
15/06/2018
Linja Gwida (BĊE/2013/23). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 15.6.2018, pġ. .
08/06/2018
Opinjoni dwar disposizzjonijiet varji tal-liġi finanzjarja (CON/2018/29), Il-Belġju, 8.6.2018.
28/05/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-18 ta’ Mejju 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Lietuvos bankas (BĊE/2018/15), ĠU C 181, 28.5.2018, pġ. 1.
18/05/2018
Opinjoni dwar l-istabbiliment ta’ qafas għas-sigurtà ta’ netwerks u sistemi tal-informazzjon ta’ interess ġenerali  (CON/2018/27), Il-Belġju, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Opinjoni dwar sanzjonijiet amministrattivi u offiżi kriminali b'rabta mal-forniment ta' informazzjoni falza jew li tiżvija lis-Central Bank of Ireland (CON/2018/24), L-Irlanda, 11.5.2018.
07/05/2018
Linja Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Mejju 2018 dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi f'euro mill-Eurosistema lill-banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/667 tal-BĊE tad-19 ta’ April 2018 dwar l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji għall-2018 (BĊE/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u s-superviżjoni ta’ infrastruttura kritika ghall-finijiet ta’ sigurtà tat-teknologija tal-informatika  (CON/2018/22), L-Estonja, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self bil-franc Svizzeru (CON/2018/21), Is-Slovenja, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Linja Gwida (UE) 2018/572 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2018/5), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 49.
13/04/2018
Linja Gwida (UE) 2018/571 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2018/4), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 45.
13/04/2018
Linja Gwida (UE) 2018/570 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2018/3), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 23.
09/04/2018
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2018/18), Ir-Repubblika Ċeka, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/547 tal-BĊE tas-27 ta' Marzu 2018 li tinnomina kapitajiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fuq fondi proprji  (BĊE/2018/11), ĠU L 90, 6.4.2018, pġ. 110.
06/04/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/546 tal-BĊE tal-15 ta' Marzu 2018 dwar id-delega tas-setgħa għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fuq fondi proprji  (BĊE/2018/10), ĠU L 90, 6.4.2018, pġ. 105.
06/04/2018
Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka u lil-Liġi dwar l-Uffiċċju għall-Verifika tal-Istat (CON/2018/17), Il-Kroazja, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2018/12), ĠU C 120, 6.4.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
04/04/2018
Opinjoni dwar il-ħolqien ta' qafas dwar it-titolizzazzjoni (CON/2018/16), Ċipru, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Marzu 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque de France  (BĊE/2018/9), ĠU C 107, 22.3.2018, pġ. 1.
21/03/2018
Opinjoni dwar is-sigurtà u l-protezzjoni ta' infrastrutturi kritiċi (CON/2018/15), Il-Belġju, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Linja Gwida (UE) 2018/323 tal-BĊE tat-22 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli  (BĊE/2018/8), ĠU L 62, 5.3.2018, pġ. 38.
05/03/2018
Regolament (UE) 2018/318 tal-BĊE tat-22 ta' Frar 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli  (BĊE/2018/7), ĠU L 62, 5.3.2018, pġ. 4.
05/03/2018
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni tal-arretrati fuq self ipotekarju  (CON/2018/13), L-Irlanda, 5.3.2018.
05/03/2018
Linja Gwida BĊE/2013/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  5.3.2018.
05/03/2018
Regolament BĊE/2012/24. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  5.3.2018.
02/03/2018
Rettifika għad-Deċiżjoni (UE) 2017/2081 tal-BĊE tal-10 ta' Ottubru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  ĠU L 60, 2.3.2018, pġ. 57.
02/03/2018
Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapport finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali ĠU L 60, 2.3.2018, pġ. 57.
02/03/2018
Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2017/697 tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjonijiet inqas sinifikanti ĠU L 60, 2.3.2018, pġ. 56.
01/03/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (CON/2018/1), ĠU C 77, 1.3.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
19/02/2018
Opinjoni dwar għodod makroprudenzjali addizzjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2018/9), Il-Lussemburgu, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Regolament (UE) 2018/231 tal-BĊE tas-26 ta' Jannar 2018 dwar rekwiżiti ta' rappurtar statistiku għal fondi tal-pensjoni (BĊE/2018/2), ĠU L 45, 17.2.2018, pġ. 3.
16/02/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/228 tal-BĊE tat-13 ta' Frar 2018 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2017/936 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' xogħol biex jadottaw deċiżjonijiet ta' kompetenza u idoneità  (BĊE/2018/6), ĠU L 43, 16.2.2018, pġ. 18.
16/02/2018
Deċiżjoni (UE) 2017/963 (BĊE/2017/16). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 16.2.2018, pġ. .
15/02/2018
Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lill-Bank of Greece (CON/2018/11), Il-Greċja, 15.2.2018.
14/02/2018
Opinjoni dwar ir-restrituzzjoni ta' fondi monetarji lir-Repubblika tas-Slovenja minn tax havens speċifikati (CON/2018/8), Is-Slovenja, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lis-Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ċipru, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinjoni dwar id-dipendenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fuq fondi li joriġinaw minn korporazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/7), L-Ungerija, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinjoni dwar is-sorsi ta' finanzjament u l-governanza tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Jannar 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Oesterreichische Nationalbank (BĊE/2018/1), ĠU C 37, 1.2.2018, pġ. 1.
01/02/2018
Deċiżjoni (UE) 2014/828 (BĊE/2014/40). Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 1.2.2018, pġ. .
31/01/2018
Opinjoni dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni  (CON/2018/5), Is-Slovenja, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Opinjoni dwar reviżjonijiet għall-qafas ta' ġestjoni ta' kriżijiet tal-Unjoni (CON/2017/47), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 17.Aktar tagħrif
31/01/2018
Opinjoni dwar emendi għall-qafas tal-Unjoni għal rekwiżiti kapitali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2017/46), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
26/01/2018
Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2018/4), Il-Belġju, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Diċembru 2017 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2017/44), ĠU C 8, 11.1.2018, pġ. 1.
11/01/2018
Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/3), Is-Slovenja, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/2), Il-Greċja, 9.1.2018.
05/01/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank of Cyprus  (BĊE/2017/43), ĠU C 2, 5.1.2018, pġ. 1.