Menu

2018

21/12/2018
2018 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas (ES) 2018/2049 dėl monetų emisijos apimties 2019 metais patvirtinimo  (ECB/2018/35), OL L 327, 2018 12 21, p. 87.
21/12/2018
Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių (CON/2018/58), Ispanija, 2018 12 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro veiklos organizavimo (CON/2018/57), Belgija, 2018 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Nuomonė dėl Banca Naţională a României valdybos narių ir darbuotojų atsakomybės tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2018/56), Rumunija, 2018 12 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo (CON/2018/51), OL C 444, 2018 12 10, p. 11.Papildoma informacija
07/12/2018
Nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/55), 2018 12 7.Papildoma informacija
26/11/2018
2018 m. lapkričio 21 d. ECB reglamentas (ES) 2018/1845 dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės  (ECB/2018/26), OL L 299, 2018 11 26, p. 55.
20/11/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (CON/2018/54), OL C 444, 2018 11 20, p. 15.Papildoma informacija
19/11/2018
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų makroprudencinėje srityje ir dėl kredito įstaigų valdymo (CON/2018/52), Bulgarija, 2018 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Nuomonė dėl konvergencijos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įstatyme (CON/2018/53), Bulgarija, 2018 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Nuomonė dėl finansų priežiūros ir investuotojų apsaugos stiprinimo (CON/2018/50), Lenkija, 2018 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Nuomonė dėl esminių paslaugų ir esminių paslaugų operatorių nustatymo siekiant tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2018/47), Slovėnija, 2018 11 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
2018 m. spalio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1625, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2018/24), OL L 280, 2018 11 9, p. 1.
09/11/2018
2018 m. rugpjūčio 3 d. ECB gairės (ES) 2018/1626, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2018/20), OL L 280, 2018 11 9, p. 40.
09/11/2018
Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudų bendradarbiavimą  (CON/2018/49), Bulgarija, 2018 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Gairės ECB/2012/27. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 11 9, p. .
09/11/2018
Sprendimas ECB/2007/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 11 9, p. .
08/11/2018
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank privalomųjų atsargų reikalavimų  (CON/2018/48), Vengrija, 2018 11 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
2018 m. spalio 19 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus (ECB/2018/25), OL C 394, 2018 10 30, p. 1.
26/10/2018
Nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros  (CON/2018/46), Suomija, 2018 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Nuomonė dėl Valstybės audito tarnybos teisinės sistemos (CON/2018/45), Kroatija, 2018 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis sistemiškai svarbios kredito įstaigos, nustatydamos fiksuotojo atlyginimo politiką (CON/2018/44), Nyderlandai, 2018 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą (CON/2018/38), OL C 382, 2018 10 23, p. 7.Papildoma informacija
23/10/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (CON/2018/37), OL C 382, 2018 10 23, p. 2.Papildoma informacija
19/10/2018
Nuomonė dėl investicinėms įmonėms taikomos prudencinės tvarkos peržiūros (CON/2018/36), OL C 378, 2018 10 19, p. 5.Papildoma informacija
12/10/2018
2018 m. spalio 4 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus (ECB/2018/23), OL C 370, 2018 10 12, p. 1.
28/09/2018
Nuomonė dėl nacionalinės draudimo reikalavimų duomenų bazės steigimo (CON/2018/43), Airija, 2018 9 28.
14/09/2018
2018 m. rugsėjo 6 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditoriaus (ECB/2018/22), OL C 325, 2018 9 14, p. 1.
11/09/2018
Nuomonė dėl kooperatinių bankų (it. banche popolari, banche cooperative)reformos dalinių pakeitimų (CON/2018/42), Italija, 2018 9 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Nuomonė dėl naujų apvalinimo taisyklių atliekant mokėjimus eurais Belgijoje (CON/2018/41), Belgija, 2018 9 4.
03/09/2018
Nuomonė dėl administracinių duomenų perdavimo statistikos tikslais (CON/2018/40), Vokietija, 2018 9 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų  (CON/2018/39), Slovakija, 2018 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (CON/2018/33), OL C 303, 2018 8 29, p. 2.Papildoma informacija
20/08/2018
2018 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2018/1151, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2018/19), OL L 209, 2018 8 20, p. 2.
17/08/2018
2018 m. rugpjūčio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo  (ECB/2018/21), OL L 208, 2018 8 17, p. 91.Papildoma informacija
16/08/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (CON/2018/35), OL C 378, 2018 8 16, p. 2.Papildoma informacija
27/07/2018
Nuomonė dėl abipusiško makroprudencinių priemonių įgyvendinimo Liuksemburge (CON/2018/34), Liuksemburgas, 2018 7 27.
25/07/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos (CON/2018/25), OL C 261, 2018 7 25, p. 1.Papildoma informacija
24/07/2018
2018 m. liepos 6 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2018/18), OL C 260, 2018 7 24, p. 1.
07/06/2018
Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2018/28), Prancūzija, 2018 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19), OL C 255, 2018 7 20, p. 2.Papildoma informacija
18/07/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (CON/2018/26), OL C 251, 2018 7 18, p. 2.Papildoma informacija
05/07/2018
Nuomonė dėl kredito sutarčių teisių turėtojų veiklos reguliavimo  (CON/2018/31), Airija, 2018 7 5.
25/06/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (CON/2018/20), OL C 220, 2018 6 25, p. 2.Papildoma informacija
18/06/2018
2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/877, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2018/17), OL L 154, 2018 6 18, p. 22.
18/06/2018
2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16), OL L 154, 2018 6 18, p. 3.
15/06/2018
Nuomonė dėl hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimų (CON/2018/30), Švedija, 2018 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
2018 m. balandžio 24 d. ECB gairės (ES) 2018/861, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2018/13), OL L 153, 2018 6 15, p. 161.
15/06/2018
Gairės (ECB/2013/23). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 6 15, p. .
08/06/2018
Nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų (CON/2018/29), Belgija, 2018 6 8.
28/05/2018
2018 m. gegužės 18 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus (ECB/2018/15), OL C 181, 2018 5 28, p. 1.
18/05/2018
Nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo (CON/2018/27), Belgija, 2018 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Nuomonė dėl administracinių sankcijų ir baudžiamųjų nusižengimų pateikus Central Bank of Ireland neteisingą ar klaidinančią informaciją  (CON/2018/24), Airija, 2018 5 11.
07/05/2018
2018 m. gegužės 3 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms(nauja redakcija)  (ECB/2018/14), 2018 5 7.
30/04/2018
2018 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2018/667 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12), 2018 4 30.
27/04/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2018/21), Slovėnija, 2018 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/572, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2018/5), OL L 95, 2018 4 13, p. 49.
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2018/4), OL L 95, 2018 4 13, p. 45.
13/04/2018
- 2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/570, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2018/3), OL L 95, 2018 4 13, p. 23.
09/04/2018
Nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo (CON/2018/18), Čekija, 2018 4 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
2018 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2018/547, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11), OL L 90, 2018 4 6, p. 110.
06/04/2018
2018 m. kovo 15 d. ECB sprendimas (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10), OL L 90, 2018 4 6, p. 105.
06/04/2018
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo ir Valstybės audito tarnybos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2018/17), Kroatija, 2018 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (CON/2018/12), OL C 120, 2018 4 6, p. 2.Papildoma informacija
04/04/2018
Nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo (CON/2018/16), Kipras, 2018 4 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
2018 m. kovo 9 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių  (ECB/2018/9), OL C 107, 2018 3 22, p. 1.
21/03/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2018/14), 2018 3 7.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB gairės (ES) 2018/323, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/8), OL L 62, 2018 3 5, p. 38.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB reglamentas (ES) 2018/318, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/7), OL L 62, 2018 3 5, p. 4.
05/03/2018
Nuomonė dėl hipotekinių įsiskolinimų problemų sprendimo (CON/2018/13), Airija, 2018 3 5.
05/03/2018
Gairės ECB/2013/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
05/03/2018
ECB reglamentas ECB/2012/24. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
02/03/2018
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimo (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30), klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairių (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairių (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9) klaidų ištaisymas  OL L 60, 2018 3 2, p. 56.
01/03/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (CON/2018/1), OL C 77, 2018 3 1, p. 2.Papildoma informacija
19/02/2018
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų  (ECB/2018/2), OL L 45, 2018 2 17, p. 3.
16/02/2018
2018 m. vasario 13 d. ECB sprendimas (ES) 2018/228, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo  (ECB/2018/6), OL L 43, 2018 2 16, p. 18.
16/02/2018
Sprendimas (ES) 2017/963 (ECB/2017/16). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 2 16, p. .
15/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Bank of Greece  (CON/2018/11), Graikija, 2018 2 15.
14/02/2018
Nuomonė dėl piniginių lėšų grąžinimo į Slovėnijos Respubliką iš mokesčių rojumi laikomų šalių (CON/2018/8), Slovėnija, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Kipras, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl kredito įstaigų pasikliovimo iš finansų bendrovių gautomis lėšomis (CON/2018/7), Vengrija, 2018 2 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl Maltos finansinių paslaugų institucijos finansavimo šaltinių ir valdymo (CON/2018/6), Malta, 2018 2 6.
01/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditoriaus  (ECB/2018/1), OL C 37, 2018 2 1, p. 1.
01/02/2018
Sprendimas (ES) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 2 1, p. .
31/01/2018
Nuomonė dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2018/5), Slovėnija, 2018 1 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros (CON/2017/47), OL C 34, 2018 1 31, p. 17.Papildoma informacija
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų (CON/2017/46), OL C 34, 2018 1 31, p. 5.Papildoma informacija
26/01/2018
Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro organizavimo (CON/2018/4), Belgija, 2018 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
2017 m. gruodžio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2017/44), OL C 8, 2018 1 11, p. 1.
11/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/3), Slovėnija, 2018 1 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/2), Graikija, 2018 1 9.
05/01/2018
2017 m. gruodžio 19 d. ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus  (ECB/2017/43), OL C 2, 2018 1 5, p. 1.