2018

16/04/2018
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2018/21), Slovėnija, 2018 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/572, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2018/5), OL L 95, 2018 4 13, p. 49.
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2018/4), OL L 95, 2018 4 13, p. 45.
13/04/2018
- 2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/570, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2018/3), OL L 95, 2018 4 13, p. 23.
09/04/2018
Nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo (CON/2018/18), Čekija, 2018 4 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
2018 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2018/547, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11), OL L 90, 2018 4 6, p. 110.
06/04/2018
2018 m. kovo 15 d. ECB sprendimas (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10), OL L 90, 2018 4 6, p. 105.
06/04/2018
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo ir Valstybės audito tarnybos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2018/17), Kroatija, 2018 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (CON/2018/12), OL C 120, 2018 4 6, p. 2.Papildoma informacija
04/04/2018
Nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo (CON/2018/16), Kipras, 2018 4 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
2018 m. kovo 9 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių  (ECB/2018/9), OL C 107, 2018 3 22, p. 1.
21/03/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2018/14), 2018 3 7.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB gairės (ES) 2018/323, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/8), OL L 62, 2018 3 5, p. 38.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB reglamentas (ES) 2018/318, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/7), OL L 62, 2018 3 5, p. 4.
05/03/2018
Nuomonė dėl hipotekinių įsiskolinimų problemų sprendimo (CON/2018/13), Airija, 2018 3 5.
02/03/2018
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimo (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30), klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairių (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairių (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9) klaidų ištaisymas  OL L 60, 2018 3 2, p. 56.
01/03/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (CON/2018/1), OL C 77, 2018 3 1, p. 2.
19/02/2018
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų  (ECB/2018/2), OL L 45, 2018 2 17, p. 3.
16/02/2018
2018 m. vasario 13 d. ECB sprendimas (ES) 2018/228, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo  (ECB/2018/6), OL L 43, 2018 2 16, p. 18.
15/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Bank of Greece  (CON/2018/11), Graikija, 2018 2 15.
14/02/2018
Nuomonė dėl piniginių lėšų grąžinimo į Slovėnijos Respubliką iš mokesčių rojumi laikomų šalių (CON/2018/8), Slovėnija, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Kipras, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl kredito įstaigų pasikliovimo iš finansų bendrovių gautomis lėšomis (CON/2018/7), Vengrija, 2018 2 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl Maltos finansinių paslaugų institucijos finansavimo šaltinių ir valdymo (CON/2018/6), Malta, 2018 2 6.
01/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditoriaus  (ECB/2018/1), OL C 37, 2018 2 1, p. 1.
01/02/2018
Sprendimas (ES) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 2 1, p. .
31/01/2018
Nuomonė dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2018/5), Slovėnija, 2018 1 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros (CON/2017/47), OL C 34, 2018 1 31, p. 17.
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų (CON/2017/46), OL C 34, 2018 1 31, p. 5.
26/01/2018
Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro organizavimo (CON/2018/4), Belgija, 2018 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
2017 m. gruodžio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2017/44), OL C 8, 2018 1 11, p. 1.
11/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/3), Slovėnija, 2018 1 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/2), Graikija, 2018 1 9.
05/01/2018
2017 m. gruodžio 19 d. ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus  (ECB/2017/43), OL C 2, 2018 1 5, p. 1.