Menu

2018

21/12/2018
Odluka (EU) 2018/2049 ESB-a od 12. prosinca 2018. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2019.  (ESB/2018/35), SL L 327, 21.12.2018., str. 87.
21/12/2018
Mišljenje o makrobonitetnim instrumentima (CON/2018/58), Španjolska, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Mišljenje o organizaciji funkcioniranja središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija (CON/2018/57), Belgija, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Mišljenje o izmjenama sustava odgovornosti za štetu u odnosu na članove Uprave i zaposlenike Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunjska, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja (CON/2018/51), SL C 444, 10.12.2018., str. 11.
07/12/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (eu) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/55), 7.12.2018.
26/11/2018
Uredba (EU) 2018/1845 ESB od 21. studenoga 2018. o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s pragom za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza  (ESB/2018/26), SL L 299, 26.11.2018., str. 55.
20/11/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (CON/2018/54), SL C 444, 20.11.2018., str. 15.
19/11/2018
Mišljenje o makrobonitetnim ovlastima Българска народна банка (Bugarske narodne banke) i upravljanju kreditnim institucijama  (CON/2018/52), Bugarska, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Mišljenje o provedbi preporuka izvješća o konvergenciji u Zakon o Bugarskoj narodnoj banci (CON/2018/53), Bugarska, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Mišljenje o jačanju financijskog nadzora i zaštiti ulagatelja (CON/2018/50), Poljska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mišljenje o određivanju ključnih usluga i operatora ključnih usluga za potrebe sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2018/47), Slovenija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Odluka (EU) 2018/1625 ESB od 8. listopada 2018. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2018/24), SL L 280, 9.11.2018., str. 1.
09/11/2018
Smjernica (EU) 2018/1626 ESB od 3. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2018/20), SL L 280, 9.11.2018., str. 40.
09/11/2018
Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje je potrebno donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Българска народна банка (Bugarske središnje banke) (CON/2018/49), Bugarska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Smjernica ESB/2012/27. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 9.11.2018., str. .
09/11/2018
Odluka ESB/2007/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 9.11.2018., str. .
08/11/2018
Mišljenje o zahtjevima u vezi s minimalnim pričuvama središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Mađarska, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Preporuka ESB od 19. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank (ESB/2018/25), SL C 394, 30.10.2018., str. 1.
26/10/2018
Mišljenje o pregledu finskog zakonodavstva o obvezama pripravnosti primjenjivim u financijskom sektoru (CON/2018/46), Finska, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Mišljenje o pravnom okviru Državnog ureda za reviziju (CON/2018/45), Hrvatska, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati sistemski važne kreditne institucije kada utvrđuju politike fiksnih primitaka (CON/2018/44), Nizozemska, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (CON/2018/38), SL C 382, 23.10.2018., str. 7.
23/10/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (CON/2018/37), SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
19/10/2018
Mišljenje o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava (CON/2018/36), SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
12/10/2018
Preporuka ESB od 4. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas (ESB/2018/23), SL C 370, 12.10.2018., str. 1.
28/09/2018
Mišljenje o uspostavljanju nacionalne baze podataka potraživanja iz osiguranja (CON/2018/43), Irska, 28.9.2018.
14/09/2018
Preporuka ESB od 6. rujna 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España (ESB/2018/22), SL C 325, 14.9.2018., str. 1.
11/09/2018
Mišljenje o izmjenama reforme popolari banaka i zadružnih banaka (CON/2018/42), Italija, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Mišljenje o novim pravilima zaokruživanja za plaćanja nominirana u eurima (CON/2018/41), Belgija, 4.9.2018.
03/09/2018
Mišljenje o prijenosu administrativnih podataka za statističke potrebe (CON/2018/40), Njemačka, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Mišljenje o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama (CON/2018/39), Slovačka, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (CON/2018/33), SL C 303, 29.8.2018., str. 2.
20/08/2018
Smjernica (EU) 2018/1151 ESB od 2. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike (ESB/2018/19), SL L 209, 20.8.2018., str. 2.
17/08/2018
Odluka (EU) 2018/1148 ESB od 10. kolovoza 2018. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21), SL L 208, 17.8.2018., str. 91.
16/08/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo IV”) (CON/2018/35), SL C 378, 16.8.2018., str. 2.
27/07/2018
Mišljenje o uzajamnoj primjeni makrobonitetnih alata u Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (CON/2018/25), SL C 261, 25.7.2018., str. 1.
24/07/2018
Preporuka ESB od 6. srpnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije (ESB/2018/18), SL C 260, 24.7.2018., str. 1.
07/06/2018
Mišljenje o promjeni formule za izračun naknade za francuski livret A i određene druge francuske regulirane štedne račune (CON/2018/28), Francuska, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
18/07/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (CON/2018/26), SL C 251, 18.7.2018., str. 2.
05/07/2018
Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu (CON/2018/31), Irska, 5.7.2018.
25/06/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda (CON/2018/20), SL C 220, 25.6.2018., str. 2.
18/06/2018
Smjernica (EU) 2018/877 ESB od 1. lipnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2018/17), SL L 154, 18.6.2018., str. 22.
18/06/2018
Smjernica (EU) 2018/876 ESB od 1. lipnja 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima (ESB/2018/16), SL L 154, 18.6.2018., str. 3.
15/06/2018
Mišljenje o zahtjevima za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2018/30), Švedska, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Smjernica (EU) 2018/861 ESB od 24. travnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija (ESB/2018/13), SL L 153, 15.6.2018., str. 161.
15/06/2018
Smjernica (ESB/2013/23). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 15.6.2018., str. .
08/06/2018
Mišljenje o različitim odredbama financijskog prava (CON/2018/29), Belgija, 8.6.2018.
28/05/2018
Preporuka ESB od 18. svibnja 2018. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas  (ESB/2018/15), SL C 181, 28.5.2018., str. 1.
18/05/2018
Mišljenje o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa (CON/2018/27), Belgija, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Mišljenje o administrativnim sankcijama i kaznenim djelima povezanim s dostavom lažnih ili obmanjujućih podataka središnjoj banci Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11.5.2018.
07/05/2018
Smjernica ESB od 3. svibnja 2018. o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (preinaka)  (ESB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Odluka (EU) 2018/667 ESB od 19. travnja 2018. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018. (ESB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima (CON/2018/21), Slovenija, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/572 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2018/5), SL L 95, 13.4.2018., str. 49.
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/571 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/4), SL L 95, 13.4.2018., str. 45.
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/570 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/3), SL L 95, 13.4.2018., str. 23.
09/04/2018
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2018/18), Češka, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Odluka (EU) 2018/547 ESB od 27. ožujka 2018. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o regulatornom kapitalu (ESB/2018/11), SL L 90, 6.4.2018., str. 110.
06/04/2018
Odluka (EU) 2018/546 ESB od 15. ožujka 2018. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o regulatornom kapitalu  (ESB/2018/10), SL L 90, 6.4.2018., str. 105.
06/04/2018
Mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i dopuni Zakona o državnom uredu za reviziju (CON/2018/17), Hrvatska, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) o izmjeni Uredbe br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2018/12), SL C 120, 6.4.2018., str. 2.
04/04/2018
Mišljenje o uspostavi sekuritizacijskog okvira (CON/2018/16), Cipar, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Preporuka ESB оd 9. ožujka 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France (ESB/2018/9), SL C 107, 22.3.2018., str. 1.
21/03/2018
Mišljenje o sigurnosti i zaštiti kritičnih infrastruktura (CON/2018/15), Belgija, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju potpredsjednika ESB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Smjernica ESB (EU) 2018/323 od 22. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/8), SL L 62, 5.3.2018., str. 38.
05/03/2018
Uredba (EU) 2018/318 ESB od 22. veljače 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/7), SL L 62, 5.3.2018., str. 4.
05/03/2018
Mišljenje o rješavanju zakašnjelih otplata hipotekarnih kredita  (CON/2018/13), Irska, 5.3.2018.
05/03/2018
Smjernica ESB/2013/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  5.3.2018.
05/03/2018
Uredba ESB/2012/24. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 5.3.2018.
02/03/2018
Ispravak Odluke (EU) 2017/2081 ESB od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  SL L 60, 2.3.2018., str. 57.
02/03/2018
Ispravak Smjernice (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka SL L 60, 2.3.2018., str. 57.
02/03/2018
Ispravak Smjernice (EU) 2017/697 ESB od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije SL L 60, 2.3.2018., str. 56.
01/03/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovnih statistika (CON/2018/1), SL C 77, 1.3.2018., str. 2.
19/02/2018
Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Uredba (EU) 2018/231 ESB od 26. siječnja 2018. o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove  (ESB/2018/2), SL L 45, 17.2.2018., str. 3.
16/02/2018
Odluka (EU) 2018/228 ESB od 13. veljače 2018. o izmjeni Odluke (EU) 2017/936 o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti  (ESB/2018/6), SL L 43, 16.2.2018., str. 18.
16/02/2018
Odluka (EU) 2017/963 (ESB/2017/16). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 16.2.2018., str. .
15/02/2018
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Greece (CON/2018/11), Grčka, 15.2.2018.
14/02/2018
Mišljenje o vraćanju novčanih sredstava u Republiku Sloveniju iz određenih poreznih oaza (CON/2018/8), Slovenija, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cipar, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mišljenje o ovisnosti kreditnih institucija o sredstvima financijskih društava (CON/2018/7), Mađarska, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mišljenje o izvorima financiranja Malteškog tijela nadležnog za financijske usluge i o upravljanju tim tijelom (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Preporuka ESB od 26. siječnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank  (ESB/2018/1), SL C 37, 1.2.2018., str. 1.
01/02/2018
Odluka (EU) 2014/828 (ESB/2014/40). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 1.2.2018., str. .
31/01/2018
Mišljenje o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode  (CON/2018/5), Slovenija, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Mišljenje o reviziji okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama (CON/2017/47), SL C 34, 31.1.2018., str. 17.
31/01/2018
Mišljenje o izmjenama okvira Unije za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2017/46), SL C 34, 31.1.2018., str. 5.
26/01/2018
Mišljenje o uspostavi središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija u Belgiji (CON/2018/4), Belgija, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Preporuka ESB od 28. prosinca 2017. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2017/44), SL C 8, 11.1.2018., str. 1.
11/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/3), Slovenija, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/2), Grčka, 9.1.2018.
05/01/2018
Preporuka ESB od 19. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Cyprus  (ESB/2017/43), SL C 2, 5.1.2018., str. 1.