2018

11/01/2018
Preporuka ESB od 28. prosinca 2017. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2017/44), SL C 8, 11.1.2018., str. 1.
11/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/3), Slovenija, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/2), Grčka, 9.1.2018.
05/01/2018
Preporuka ESB od 19. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Cyprus  (ESB/2017/43), SL C 2, 5.1.2018., str. 1.