Menu

2018

21/12/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/2049 af 12. december 2018 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2019  (ECB/2018/35), EUT L 327 af 21.12.2018, s. 87.
21/12/2018
Udtalelse om makroprudentielle værktøjer (CON/2018/58), Spanien, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioners funktion (CON/2018/57), Belgien, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Udtalelse om ændringer i ansvarsordningen for ledelsesmedlemmer og medarbejdere i Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumænien, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (CON/2018/51), EUT C 444 af 10.12.2018, s. 11.Læs mere
07/12/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter  (CON/2018/55), 7.12.2018.Læs mere
26/11/2018
ECB's forordning (EU) 2018/1845 af 21. november 2018 om udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er  (ECB/2018/26), EUT L 299 af 26.11.2018, s. 55.
20/11/2018
Udtalelse om et forslag til et direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (CON/2018/54), EUT C 444 af 20.11.2018, s. 15.Læs mere
19/11/2018
Udtalelse om det makroprudentielle mandat, som er tildelt Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), og forvaltningen af kreditinstitutter (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Udtalelse om gennemførelsen af konvergensrapportens henstillinger i loven om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Udtalelse om en styrkelse af finanstilsynet og investorbeskyttelsen (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Udtalelse om udpegning af væsentlige tjenester og operatører af væsentlige tjenester med henblik på sikkerhed i net- og informationssystemer (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/1625 af 8. oktober 2018 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2018/24), EUT L 280 af 9.11.2018, s. 1.
09/11/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/1626 af 3. august 2018 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2018/20), EUT L 280 af 9.11.2018, s. 40.
09/11/2018
Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Retningslinje ECB/2012/27. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 9.11.2018, s. .
09/11/2018
Afgørelse ECB/2007/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  EUT L  af 9.11.2018, s. .
08/11/2018
Udtalelse om reservekravet for Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungarn, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
ECB's henstilling af 19. oktober 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), EUT C 394 af 30.10.2018, s. 1.
26/10/2018
Udtalelse om revisionen af finsk lovgivning vedrørende beredskabspligten, som finder anvendelse på den finansielle sektor (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Udtalelse om den retlige ramme for Statsrevisionen (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Udtalelse om de regler, som systemisk relevante kreditinstitutter skal følge ved fastlæggelsen af politikker for fast aflønning (CON/2018/44), Nederlandene, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Udtalelse om et forslag til forordning om ændring af gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (CON/2018/38), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 7.Læs mere
23/10/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU; og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (CON/2018/37), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.Læs mere
19/10/2018
Udtalelse om revision af den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber (CON/2018/36), EUT C 378 af 19.10.2018, s. 5.Læs mere
12/10/2018
ECB's henstilling af 4. oktober 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas (ECB/2018/23), EUT C 370 af 12.10.2018, s. 1.
28/09/2018
Udtalelse om etablering af en national database over forsikringskrav (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
14/09/2018
ECB's henstilling af 6. september 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España (ECB/2018/22), EUT C 325 af 14.9.2018, s. 1.
11/09/2018
Udtalelse om ændringer til reformen af popolaribanker og andelsbanker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Udtalelse om nye afrundingsregler for betalinger foretaget i euro (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
03/09/2018
Udtalelse om overførsel af administrative data til statistiske formål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Udtalelse om kritiske infrastrukturer, internetsikkerhed og dækkede obligationer (CON/2018/39), Slovakiet, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (CON/2018/33), EUT C 303 af 29.8.2018, s. 2.Læs mere
20/08/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/1151 af 2. august 2018 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2018/19), EUT L 209 af 20.8.2018, s. 2.
17/08/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/1148 af 10. august 2018 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041  (ECB/2018/21), EUT L 208 af 17.8.2018, s. 91.Læs mere
16/08/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (herefter »Pericles IV-programmet«) (CON/2018/35), EUT C 378 af 16.8.2018, s. 2.Læs mere
27/07/2018
Udtalelse om gensidig gennemførelse af makroprudentielle værktøjer i Luxembourg (CON/2018/34), Luxembourg, 27.7.2018.
25/07/2018
Udtalelse om et forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne (CON/2018/25), EUT C 261 af 25.7.2018, s. 1.Læs mere
24/07/2018
ECB's henstilling af 6. juli 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Banka Slovenije  (ECB/2018/18), EUT C 260 af 24.7.2018, s. 1.
07/06/2018
Udtalelse om en modifikation af renteformlen for detnfranske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2018/28), Frankrig, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter (CON/2018/19), EUT C 255 af 20.7.2018, s. 2.Læs mere
18/07/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (CON/2018/26), EUT C 251 af 18.7.2018, s. 2.Læs mere
05/07/2018
Udtalelse om reguleringen af virksomhed i forbindelse med ejerskab af kreditaftaler (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
25/06/2018
Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (CON/2018/20), EUT C 220 af 25.6.2018, s. 2.Læs mere
18/06/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/877 af 1. juni 2018 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2018/17), EUT L 154 af 18.6.2018, s. 22.
18/06/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/876 af 1. juni 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD)  (ECB/2018/16), EUT L 154 af 18.6.2018, s. 3.
15/06/2018
Udtalelse om krav til amortisering af realkreditlån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/861 af 24. april 2018 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2018/13), EUT L 153 af 15.6.2018, s. 161.
15/06/2018
Retningslinje (ECB/2013/23). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 15.6.2018, s. .
08/06/2018
Udtalelse om visse finansretlige bestemmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
28/05/2018
ECB's henstilling af 18. maj 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas (ECB/2018/15), EUT C 181 af 28.5.2018, s. 1.
18/05/2018
Udtalelse om oprettelsen af rammer for sikkerheden af generelle net- og informationssystemer (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Udtalelse om administrative sanktioner og strafbare handlinger i forbindelse med indgivelse af falske eller vildlende oplysninger til Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
07/05/2018
ECB's retningslinje af 3. maj 2018 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (omarbejdning)  (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
ECB's afgørelse a(EU) 2018/667 f 19. april 2018 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/572 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2018/5), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 49.
13/04/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/571 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/4), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 45.
13/04/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/570 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/3), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 23.
09/04/2018
Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer (CON/2018/18), Den Tjekkiske Republik, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/547 af 27. marts 2018 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/11), EUT L 90 af 6.4.2018, s. 110.
06/04/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag  (ECB/2018/10), EUT L 90 af 6.4.2018, s. 105.
06/04/2018
Udtalelse om ændringer til Lov om Hrvatska Narodna Banka og til Lov om Statsrevisionen (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (CON/2018/12), EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2.Læs mere
04/04/2018
Udtalelse om etablering af rammer for securitisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
ECB's henstilling af 9. marts 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France  (ECB/2018/9), EUT C 107 af 22.3.2018, s. 1.
21/03/2018
Udtalelse om sikkerheden og beskyttelsen af kritiske infrastructurer (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/323 af 22. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2018/8), EUT L 62 af 5.3.2018, s. 38.
05/03/2018
ECB's forordning (EU) 2018/318 af 22. februar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2018/7), EUT L 62 af 5.3.2018, s. 4.
05/03/2018
Udtalelse om sanering af realkreditlånsrestancer (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
05/03/2018
Retningslinje ECB/2013/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor  5.3.2018.
05/03/2018
ECB's forordning ECB/2012/24. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 5.3.2018.
02/03/2018
Berigtigelse til ECB's afgørelse (EU) 2017/2081 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB EUT L 60 af 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker EUT L 60 af 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Berigtigelse af ECB's retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter EUT L 60 af 2.3.2018, s. 56.
01/03/2018
Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77 af 1.3.2018, s. 2.Læs mere
19/02/2018
Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer til værdipapirer med pant i boligejendom (CON/2018/9), Luxembourg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB's forordning (EU) 2018/231 af 26. januar 2018 om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser (ECB/2018/2), EUT L 45 af 17.2.2018, s. 3.
16/02/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/228 af 13. februar 2018 om ændring af afgørelse (EU) 2017/936 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed  (ECB/2018/6), EUT L 43 af 16.2.2018, s. 18.
16/02/2018
Afgørelse (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 16.2.2018, s. .
15/02/2018
Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Bank of Greece (CON/2018/11), Grækenland, 15.2.2018.
14/02/2018
Udtalelse om tilbagelevering af økonomiske midler til Republikken Slovenien fra udpegede skattely  (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Udtalelse om kreditinstitutters afhængighed af midler fra finansielle selskaber (CON/2018/7), Ungarn, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Udtalelse om finansieringskilderne for og ledelsen af Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB's henstilling af 26. januar 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), EUT C 37 af 1.2.2018, s. 1.
01/02/2018
Afgørelse (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 1.2.2018, s. .
31/01/2018
Udtalelse om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer  (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Udtalelse om revision af EU's ramme for krisestyring (CON/2017/47), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 17.Læs mere
31/01/2018
Udtalelse om ændringer til EU's ramme for kapitalkrav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2017/46), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 5.Læs mere
26/01/2018
Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioner (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB's henstilling af 28. december 2017 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2017/44), EUT C 8 af 11.1.2018, s. 1.
11/01/2018
Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/2), Grækenland, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB's henstilling af 19. december 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), EUT C 2 af 5.1.2018, s. 1.