Menu

CON/2018/54

 1. Stanovisko k návrhu smernice o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (CON/2018/54), Ú. v. EÚ C 444, 20. 11. 2018, s. 15.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (COM(2018) 135)
    
   Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (COM(2018) 135)