CON/2018/54

 1. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54), JO C 444, 20.11.2018, p. 15.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (COM(2018) 135)
    
   Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (COM(2018) 135)