Menu

CON/2018/54

 1. Udtalelse om et forslag til et direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (CON/2018/54), EUT C 444 af 20.11.2018, s. 15.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets Og Rådets Direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (COM(2018) 135)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets Og Rådets Direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (COM(2018) 135)