Banking Supervision
Български
Menu

CON/2018/52

 1. Становище относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции (CON/2018/52), България, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции