Menu

CON/2018/51

 1. Yttrande om ett förslag till förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (CON/2018/51), EUT C 444, 10.12.2018, s. 11.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (COM(2018) 387 final)
    
   Bilaga 1 – Bilaga till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (COM(2018) 387 final)
    
   Bilaga 2 – Bilaga till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (COM(2018) 387 final)