Menu

CON/2018/51

 1. Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (CON/2018/51), Ú. v. EÚ C 444, 10. 12. 2018, s. 11.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (COM(2018) 387 final)
    
   Príloha 1 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (COM(2018) 387 final)
    
   Príloha 2 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (COM(2018) 387 final)