Banking Supervision
Български
Menu

CON/2018/49

 1. Становище относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка (CON/2018/49), България, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка
    
   Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка
    
   Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка