Menu

ECB/2018/21

  1. Sklep ECB (EU) 2018/1148 z dne 10. avgusta 2018 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), UL L 208, 17. 8. 2018, str. 91.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2016/1041 z dne 22. junija 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), UL L 169, 28. 6. 2016, str. 14.