Menu

EBC/2018/21

  1. Decyzja EBC (UE) 2018/1148 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2018/21), Dz.U. L 208 z 17.8.2018, str. 91.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2016/1041 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2015/300 (EBC/2016/18), Dz.U. L 169 z 28.6.2016, str. 14.