Menu

ECB/2018/21

  1. ECB Lēmums (ES) 2018/1148 (2018. gada 10. augusts) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu  (ECB/2018/21), OV L 208, 17.8.2018, 91. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2016/1041 (2016. gada 22. jūnijs) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2015/300 atcelšanu ( (ECB/2016/18), OV L 169, 28.6.2016, 14. lpp..