Menu

ECB/2018/21

  1. 2018 m. rugpjūčio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo  (ECB/2018/21), OL L 208, 2018 8 17, p. 91.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2016 m. birželio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1041 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2015/300 panaikinamo (ECB/2016/18), OL L 169, 2016 6 28, p. 14.