Menu

ECB/2018/21

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/1148 ze dne 10. srpna 2018 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), Úř. věst. L 208, 17. 8. 2018, s. 91.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1041 ze dne 22. června 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), Úř. věst. L 169, 28. 6. 2016, s. 14.