Menu

CON/2018/33

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (CON/2018/33), EUT C 303, 29.8.2018, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (COM(2018)96)