CON/2018/33

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (CON/2018/33), Úř. věst. C 303, 29. 8. 2018, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (COM(2018)96)