Menu

CON/2018/25

  1. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten (CON/2018/25), PB C 261 van 25.7.2018, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Richtlijn Van De Raad tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten (COM(2017)824)