CON/2018/25

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos (CON/2018/25), OL C 261, 2018 7 25, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Tarybos Direktyva kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos (COM(2017)824)