CON/2018/25

  1. Mišljenje o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (CON/2018/25), SL C 261, 25.7.2018., str. 1.

       
      Prijedlog Direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (COM(2017)824)